موسسه و انتشارات رهاورد دانش

♦♦♦♦طراحی و تولید نرم افزارهای آموزشی و کمک درسی

♦♦♦♦تألیف و چاپ کتاب های آموزشی و کمک درسی

♦عضو شورای عالی انفورماتیک کشور

♦عضو مجمع ناشرین الکترونیک کشور

♦♦♦شناسه ملی : 10320204387

♦♦♦شماره ثبت شرکت : 370645

♦♦♦شماره پروانه انتشارات : 11193

اهم فعالیتها  و دست آوردهای موسـسه و انتشـارات رهاورد دانش 

   ♦ عقد قـرارداد با وزارت آموزش و پرورش  برای تولید نرم افزارهای قــرآن پایه شـشم ، علوم پایه شـشم ، علوم پایه دوم ابتدایی ، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ویژه دانش آموزان ابتدایی ، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ویژه دانش آموزان دوره متوسطه ، سیستم عامل و لینوکس، ایلوستریتور، برنامه سازی ، کار فناوری دوره متوسطه.

   ♦ عقد قـرارداد با اداره کل آمـوزش و پـرورش تهران جهت تولیـد 45000 نرم افـزارنوآمـوزان پیش دبستانی همراه با 45000 دفترچه پیک نوروزی. (  درسال تحصیلی 89-90)

   ♦عقـد قرارداد با اداره کـل آمـوزش و پـرورش استان کرمانشاه  و تالیف وچاپ دویست و بیست هزار جلد پیک نوروزی (سال تحصیلی 91-90 ) 

   عقد قرارداد با اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد با طراحی و چاپ 24000 جلد پیک نوروزی )درسال تحصیلی 93-92) .

  ♦عقد قرارداد با وزارت آموزش و پرورش جهت چاپ یک میلیون و هشتصدو پنجاه هزار جلد آزمون کارآفرینی دوره ی متوسطه (کاشف) ، (در سال تحصیلی 94-93 ).

  عقد قرارداد با هشت اداره کل آموزش وپرورش استانهای کشور جهت چاپ سیصد هزار جلد دفترچه های پیش آزمون تیمز( در سال تحصیلی 94-93) .

  عقد قرارداد با اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و چاپ و تولید سیصدو پنجاه هزار جلد پیک نوروزی (در سال تحصیلی94-93) .

  عقد قرارداد با اداره آموزش و پرورش استان هرمز گان جهت چاپ و اخذ شابک از وزارت ارشاد برای چهار عنوان کتاب با تیراژ هشتاد و هشت هزار جلد (در سال تحصیلی 94-93) .

  ♦عقد قرارداد با اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در خصوص تولید و تکثیر پیک نوروزی الکترونیک بر اساس محتوای درخواست شده ی آن استان به تعداد 120 هزار سی دی در سال تحصیلی 94-95 10- عقد قرارداد با اداره کل آموزش و پرورش استان هرمــزگان جهــت چاپ پیک نوروزی به تعداد 21 هزار جلد (در سال تحصیلی95-94  )    

  ♦اخذ لوح تقدیراز جشنواره ی ملی رسانه های دیجیتال به خاطر تولید  نرم افزار" محتوا ساز دانش "  که هم اکنون در بسیاری از مدارس خوب کشورتوسط معلمین محترم  در حال استفاده است .

  ♦ طراحی و تولید 24 عنوان محتوای الکترونیکی درسی آمـاده با عنوان "شهردانش"  در دوره ابتدایی از  پیش دبستـانی تا پایه ششم با اخـذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش و نیز شورای عالی انفورماتیک که در آنها علاوه بر تدریس انیمیشنی دروس ، حدود 6000 سوال و تکلیف درسی به صورت بازیهای کامپیوتری درآمده است .

  ♦طراحی و تولید محتــوای قـرآنـی پایه اول تا شـشم ابتـدایی با عنوان  "مفتاح"  در زمینـه روانخوانی و حفظ آیات کتابهای  درسـی با روشی جدید و کاملا ابتکاری .

  ♦طراحی وتولید شش عنوان نرم افزار کتاب هـوشمند علـوم پایـه های اول تا شـشم با عنوان  " دانا "  استفـاده از صـدها عکس ، فیلم  آزمـایش مجازی و تمرینهای تعاملی.

  ♦ طراحی و تولید شش عنوان نرم افزار برجسته "  دیکته گوی هوشمند "  که به نحوی طراحی شده است که دانش آموزان در یک فضای کاملا جذاب و به روز نوشتن صحیح کلمات و جملات را در دوره ی ابتدایی می آموزند. شایان ذکراست این نرم افزار در هردو فضای ویندوز و اندروید قابل دسترسی می باشد . 

  طراحی و تولید شش عنوان نرم افزار" پایا " برای تدریس معلمین دوره ابتدایی در کلاسهایی که دیتا پرژکتور یا تخته ی هوشمند دارند .

  ♦طراحی و تولید دو نرم افزار قدرتمند در دوره ی پیش دبستانی با نام های " بهار دانش " و "کوچولوی کنجکاو ".

   ♦تولید 22 عنوان نرم افزار پیک نوروزی الکترونیکی دانش آموزان دوره ابتدایی.

 ♦برگزاری دوره ضمن خدمت تولید محتوای الکترونیکی با ابلاغ وزارت متبوع جهت معلمین منتخب مدارس استثنایی سراسرکشور. (درسال تحصیلی 92-91 )

 ♦برگــزاری دوره های ضمن خدمت دراستانهای مختلف از جمله شهر تهـران جهت هــزاران نفـر از مـعلمین تهران و نیز برگزاری همین دوره ها جهت هزاران نفر از معلـمین استانهای همـدان،کرمـانشاه ، آذربایجان غربی ، کردستان و هرمزگان طی چهار سال متوالی .

 ♦اخذ تاییدیه از وزارت آموزش و پرورش برای نرم افزارهای تولید شده  

 ♦تایید نرم افزارهای این موسسه و ارسال بخشنامه توسط ادارات کل و مناطق و نواحی استانهای : آذربایجـان غـربی ، خراسـان رضـوی ، قزوین، آذربایجان شرقی ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی ، زنجان و کرمانشاه .

 ♦چاپ دفترچه های ثبت عملکــرد دانش آمــوزان برای استانــهای کرمانشــاه و هرمــزگان ( در ســال تحصیــلی 94-93 )                                                                                  

 چــاپ 6جلد کتاب پیک آدینـه برای دانش آموزان اول تا ششـم ابتدایی . هرکتاب شامل 30 جلد دفترچــه برای 30 هفته ی آموزشی شامل سوالات استاندارد و آزمونهای عملکردی که این مجموعه مطابق با رویکردها و اهداف کتابهای درسی جدید تالیف گردیده ست .